Προεγχειρητικος σχεδιασμος & Αναλυσεις

Με χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων και εξειδικευμένου προσωπικού μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις και αναλύσεις σύνθετων γεωμετρικά δομών είτε εκείνων που δεν είναι εύκολα ορατές με μια απλή τομογραφία ή προσπελάσιμες κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Επίσης, η απόλυτη εφαρμογή των επιλεγμένων υλικών οστεοσύνθεσης μπορεί να ελεγχθεί εικονικά. Το χειρουργικό τραύμα του ασθενούς ελαχιστοποιείται και η επιλογή των κατάλληλων υλικών αποκατάστασης μπορεί να γίνει εκ των προτέρων.

Ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός εξοικονομεί πολύτιμο χειρουργικό χρόνο και κόστος ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον ασθενή αλλά και το χειρουργό. Με τις σωστές μετρήσεις μπορούμε, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε τον όγκο του οστικού ελλείμματος που υπάρχει, την ποσότητα του οστού που πρέπει να αφαιρεθεί σε ένα ορθοπαιδικό ογκολογικό περιστατικό ή τη γωνία κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μία οστεοτομία χωρίς να έχει προηγηθεί διάνοιξη του ασθενούς.

Εφαρμογες

Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και πραγματοποίηση μετρήσεων σε οστά του κρανίου και της κνήμης

Μετρήσεις σε οστά της γνάθου και του θωρακικού κλωβού

Υπολογισμός γωνιών οστεοτομίας και εικονική τοποθέτηση πλάκας οστεοσύνθεσης