Η εταιρεια

Οι εταιρείες μας Μπεκυράς-Clinilab και AND Medical ξεχωρίζουν για τις πλήρεις, εξειδικευμένες και επιστημονικά σύγχρονες λύσεις τους.

Mε δόγμα μας το «Έξυπνα Συστήματα – Πλήρεις Λύσεις», παρέχουμε τη δυνατότητα για:

  • Ελάχιστης επεμβατικότητας λύσεις
  • Άμεση κινητοποίηση του χειρουργημένου μέλους των ασθενών
  • Επιστροφή των ασθενών σύντομα στον συνήθη τρόπο ζωής τους

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνται ελάχιστες φυσικοθεραπείες και δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση των υλικών.

Οι οικοι που εκπροσωπουμε