ΜΠΕΚΥΡΑΣ – CLINILAB Α.Ε.

Λ. Συγγρού 344 & Σόλωνος 4,

17673 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.:  210 9484090 | Φαξ:  210 9484110

Email: info@clinilab.gr