ΜΠΕΚΥΡΑΣ – CLINILAB Α.Ε.

    Λ. Συγγρού 344 & Σόλωνος 4,

    17673 Καλλιθέα, Αθήνα

    Τηλ.:  210 9484090 | Φαξ:  210 9484110

    Email: info@clinilab.gr