Ανατομικα Μοντελα

Η φυσική αναπαράσταση των βιολογικών ιστών σε πραγματικό μέγεθος μπορεί να προσφέρει τη βελτίωση του προεγχειρητικού σχεδιασμού και της κατανόησης του προσβεβλημένου ιστού όπου οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Τα απτά τρισδιάστατα μοντέλα βοηθούν στην εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και την παραστατική ανάλυση της βλάβης. Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα των μοντέλων αυτών είναι η χρήση τους ως βάση για προσαρμογή της γεωμετρίας των εμφυτευμάτων (preplating) πριν από τη χειρουργική επέμβαση πάνω στον υπάρχων ιστό ή στη μελλοντική ανακατασκευή του.

Ένα παράδειγμα είναι ένα ογκολογικό ή πολυτραυματικό περιστατικό όπου τμήμα του ιστού απουσιάζει ή πρέπει να αφαιρεθεί. Μέσω της τρισδιάστατης ανάλυσης και εκτύπωσης μπορεί να δημιουργηθεί η συμμετρική αναπαράσταση του απόντα ιστού ή της επιθυμητής ανακατασκευής του και να εφαρμοστεί πάνω σε αυτή το εμφύτευμα που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί γεωμετρικά (εάν το εμφύτευμα δεν είναι εκτυπωμένο με χρήση της τρισδιάστατη τεχνολογίας) πριν από το χειρουργείο για εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου αλλά και απόλυτη εφαρμογή.

Εφαρμογες

Ανατομικά μοντέλα ογκολογικών περιστατικών

Σχεδιασμός συμμετρικής απεικόνισης και διαμόρφωση πλάκας οστεοσύνθεσης προεγχειρητικά

Προεγχειρητικός έλεγχος εφαρμογής και διαμόρφωση πλακών οστεοσύνθεσης